Service Two

JAK DZIAŁAMY

KONCEPCJA
KONCEPCJA

Omawiamy z klientem zakres jego oczekiwań w stosunku do planowanej inwestycji, orientacyjny budżet projektu i przeprowadzamy wizję lokalną. Przygotowujemy propozycję doboru rozwiązań, materiałów i kompleksową wycenę.

PROJEKT
PROJEKT

Po ostatecznych uzgodnieniach podpisujemy z klientem umowę na realizację projektu. W miarę potrzeb przygotowujemy rzuty zmian architektonicznych i wizualizacje oraz uzgadniamy ewentualne modyfikacje w zakresie aranżacji czy szczegółowego doboru materiałów.

REALIZACJA
REALIZACJA

Kompleksowo prowadzimy projekt zgodnie z harmonogramem. Realizujemy zakup materiałów, nadzór nad ekipami wykonawców, prace montażowe i końcową kosmetykę lokalu. Na tym etapie projektu zaangażowanie inwestora nie jest konieczne z wyjątkiem sytuacji, gdy w projekcie niezbędne są zmiany.

FINAŁ
FINAŁ

Po zakończeniu prac przekazujemy klientowi wszelkie niezbędne informacje, instrukcje i dokumenty dotyczące projektu.

Pozostaje już tylko podpisać protokół odbioru lokalu, odebrać klucze i cieszyć się zrealizowaną inwestycją!